Stormflod

Storm i Oktober og December 2023
gav på grund af forskellige vindretninger
store udsving i vandstanden i Agernæs
havn ved Helnæs.

P.g.a østenvinden gav det desuden
oversvømmelse af Helnæsdæmningen
under oktoberstormen.

Klik på videoerne for start.