Sammen HOLDET Glamsbjerg.

Annoncer:

I juni 2024 lukkede Lions Club Glamsbjerg. Medlemmerne valget i stedet at stifte "Sammen HOLDET Glamsbjerg" der sammen med Foreningen Glamsbjerg fortsat vil arbejde med forskellige tiltag til gavn for sammenholdet i Glamsbjerg, herunder vedligeholdelse af Glamsbjerghaven, Skt. Hansbål og julearrangement m.m. Skt. Hans aften blev de sidste midler fra Lions uddelt til øvrige lokale foreninger i den gamle Glamsbjerg kommune.